Договір про умови використання інформаційних ресурсів сайту.

 1. Загальні положення
  1. Даний договір про умови використання інформаційних ресурсів сайту www.legrand.ua (далі по тексту - Договір) визначає:
   1. Правила використання відвідувачами та користувачами (далі по тексту - Користувачі) сайту www.legrand.ua (далі по тексту - Сайт).
   2. Умови використання персональних даних, а також права Користувачів, які надали їх.
  2. Використання Сайту Користувачем означає, що Користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всі нижченаведені умови цього Договору.
  3. Цей Договір, Сайт повністю або частково можуть бути змінені Власником (ТОВ «Легранд Україна») в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Договору, зміст Сайту набирають чинності з моменту опублікування і внесення змін.
 2. Правила користування Сайтом Користувачами
  1. Сайт містить об'єкти інтелектуальної власності (в т.ч. об'єкти авторського права, знаки для товарів і послуг): фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні, звукові твори, права на які можуть належати третім особам.
   Виняткові права на використання вмісту Сайту (в т.ч. право на підбір, розташування, систематизацію та перетворення даних, що містяться на Сайті, а також самі вихідні дані), а також на інші об’єкти авторського права, крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів, належать Власнику.
  2. Користувач не має права копіювати (завантажувати) з Сайту матеріали, права на які належать Власнику, без його дозволу. Всі права на об’єкти авторського права захищені відповідно до законодавства України.
  3. Розповсюдження, опублікування або інше використання матеріалів Сайту не допускається без посилання на Власника (без посилання на Сайт).
  4. У разі порушення пунктів 2.2. та 2.3. цього Договору, Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  5. Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в законних цілях.
  6. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті матеріали наступного характеру:
   1. Які порушують законодавство України, містять погрози і образи, що порушують публічний порядок, та носять характер непристойності.
   2. Які порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, права та інтереси інших осіб, що охороняються законом.
   3. Що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійно, расової чи міжнаціональної ворожнеч, містять спроби розпалювання ворожнечі чи заклики до насильства, а також інші матеріали, які будь-яким чином порушують положення 
законодавства України.
  7. Власник не несе відповідальність за особисту думку, розміщену Користувачами на Сайті.
  8. Користувач зобов'язується:
   1. Не використовувати Сайт для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг.
   2. Не завантажувати і/або не розміщувати на Сайті будь-які матеріали, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність (в т.ч., авторським правом, законодавством про товарні знаки), і інші матеріали, що охороняються  законодавством, без отримання письмової згоди Власника.
   3. Не розміщувати інформаційні матеріали розміщені на Сайті в будь-яких друкованих засобах масової інформації, друкованих збірниках (в тому числі в мережі Інтернет) без попереднього письмового дозволу Власника.
  9. Користувач погоджується з тим, що він несе особисту і повну відповідальність за порушення умов цієї Договору. Користувач зобов'язується відшкодувати будь-які збитки, що можуть виникнути внаслідок таких порушень.
  10. Власник має право видалити інформацію, розміщену на Сайті з порушенням вимог цього Договору.
  11. Власник має право заблокувати дії Користувача, що порушує вимоги цього Договору без пояснення причин такого блокування. В такому випадку, Власник має право скасувати всі неоплачені замовлення Користувача.
  12. Користувач, що використовує інформаційні ресурси Сайту, є таким, що ознайомився і приймає умови цього Договору.
 3. Умови використання персональних даних
  1. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає згоду і дозвіл на використання, обробку та передачу своїх персональних даних виключно в рамках Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. № 2297-VI для  підтвердження повноважень та виконання умов Договору.
  2. Метою збору персональних даних є підтримка подальшої комунікації з Користувачами.
  3. Надаючи свої персональні дані, Користувач надає свою згоду на отримання інформації (розсилок) від Власника по електронній пошті або у іншій формі.
 4. Заключні положення
  1. Власник не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи Сайту і зобов'язується вживати всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього і усунення проблем, що можуть виникнути.
  2. Власник не несе відповідальності за затримки, переривання, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Власнику, за проблеми при передачі даних або з'єднанні, що виникли  не з вини Власника, за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту, а також у разі блокування доступу до Сайту в результаті дій третіх осіб.

Підписка на розсилку новин

Отримати останню інформацію