Принципи добросовістного ведення бізнесу

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» (далі - «Товариство») в своїй повсякденній діяльності керується нормами чинного законодавства і дотримується принципу «нульової» терпимості до будь-якої поведінки, що несумісна з принципами ділової етики, зокрема, до хабарництва та корупції в будь-яких їх проявах.

Дотримання принципів і правил добросовістного ведення бізнесу є однією з фундаментальних корпоративних цінностей ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА», на яких грунтується соціальна відповідальність Товариства.

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» докладає всіх зусиль, щоб Товариство і його бізнес партнери відповідали найвищим етичним нормам і стандартам, дотримувалися основних прав людини, заохочуючи справедливе і рівне ставлення до всіх людей, забезпечували безпечні і здорові умови праці, охорону навколишнього середовища, впроваджували відповідні системи управління та здійснювали фінансово-господарську діяльність відповідно до етичних стандартів.

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» очікує від усіх третіх осіб, з якими співпрацює, такого ж підходу до ведення бізнесу, та  пропонує Вам ознайомитися з документом «Основні принципи сумлінного ведення бізнесу». Цей документ служить для ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» Кодексом ділової поведінки та є обов'язковим для всіх його співробітників.

Дотримання принципів Compliance

Якщо Вам стало відомо про потенційні (що готуються) або вже вчинені порушення стандартів і правил, що зазначені в Кодексі ділової поведінки ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА», в тому числі, про випадки зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, нанесення шкоди співробітниками ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» і Групи Legrand Вашому бізнесу або бізнесу третіх осіб просимо Вас повідомити про порушення на «Гарячу лінію» ТОВ «ЛЕГРАН» на електронну адресу compliance@legrand.ru. Повідомлення можуть бути відправлені анонімно.

Ви можете звернутися на гарячу лінію для виявлення:

  • Потенційних або скоєних порушень принципів і правил добросовісної конкуренції.
  • Ознак шахрайства.
  • Ознак корупції.
  • Ознак відмивання грошей.
  • Потенційних або скоєних порушень етичних стандартів ділової поведінки в трудових відносинах (дискримінації, утисків на роботі, недотримання техніки безпеки на робочому місці).
  • Потенційної або заподіяної екологічної шкоди.

Конфіденційність

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» гарантує конфіденційність повідомлень, що надійшли, відомостей про особу, яка повідомила про порушення, а також про інших залучених осіб.

У ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» неприйнятні будь-які дискримінаційні заходи стосовно осіб, які залишаються небайдужими і повідомляють про підготовлювані або вчинені порушення.

Після отримання Вашого повідомлення співробітники Товариства, які відповідальні за розгляд повідомлень про зазначені порушення, ознайомлять Вас з подальшою процедурою.

Підписка на розсилку новин

Отримати останню інформацію