Принципи добросовістного ведення бізнесу

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» (далі - «Товариство») в своїй повсякденній діяльності керується нормами чинного законодавства і дотримується принципу «нульової» терпимості до будь-якої поведінки, що несумісна з принципами ділової етики, зокрема, до хабарництва та корупції в будь-яких їх проявах.

Дотримання принципів і правил добросовістного ведення бізнесу є однією з фундаментальних корпоративних цінностей ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА», на яких грунтується соціальна відповідальність Товариства.

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» докладає всіх зусиль, щоб Товариство і його бізнес партнери відповідали найвищим етичним нормам і стандартам, дотримувалися основних прав людини, заохочуючи справедливе і рівне ставлення до всіх людей, забезпечували безпечні і здорові умови праці, охорону навколишнього середовища, впроваджували відповідні системи управління та здійснювали фінансово-господарську діяльність відповідно до етичних стандартів.

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» очікує від усіх третіх осіб, з якими співпрацює, такого ж підходу до ведення бізнесу, та  пропонує Вам ознайомитися з документом «Основні принципи сумлінного ведення бізнесу». Цей документ служить для ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» Кодексом ділової поведінки та є обов'язковим для всіх його співробітників.

Дотримання принципів Compliance

Якщо Вам стало відомо про потенційні (що готуються) або вже вчинені порушення стандартів і правил, що зазначені в Кодексі ділової поведінки ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА», в тому числі, про випадки зловживання службовим становищем, перевищення повноважень, нанесення шкоди співробітниками ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» і Групи Legrand Вашому бізнесу або бізнесу третіх осіб просимо Вас повідомити про порушення на «Гарячу лінію» Групи Legrand за цим посиланням. Повідомлення можуть бути відправлені анонімно.

Ви можете звернутися на гарячу лінію для виявлення:

  • Потенційних або скоєних порушень принципів і правил добросовісної конкуренції.
  • Ознак шахрайства.
  • Ознак корупції.
  • Ознак відмивання грошей.
  • Потенційних або скоєних порушень етичних стандартів ділової поведінки в трудових відносинах (дискримінації, утисків на роботі, недотримання техніки безпеки на робочому місці).
  • Потенційної або заподіяної екологічної шкоди.

Конфіденційність

ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» гарантує конфіденційність повідомлень, що надійшли, відомостей про особу, яка повідомила про порушення, а також про інших залучених осіб.

У ТОВ «ЛЕГРАНД УКРАЇНА» неприйнятні будь-які дискримінаційні заходи стосовно осіб, які залишаються небайдужими і повідомляють про підготовлювані або вчинені порушення.

Після отримання Вашого повідомлення співробітники Товариства, які відповідальні за розгляд повідомлень про зазначені порушення, ознайомлять Вас з подальшою процедурою.

Підписка на розсилку новин

Отримати останню інформацію